logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Dedicated Systems

DOT4BAAN

dot4LN to stworzone przez fachowców z DST rozwiązanie umożliwiające połączenie systemu LN IV z aplikacjami internetowymi w trybie „online”. Aplikacje, w których wykorzystano „dot4LN”, składają się zawsze z dwóch części: demona, napisanego w języku LNTools oraz aplikacji po stronie serwera www. Demon jest programem nasłuchującym i reagującym na zapytania, jakie przychodzą z serwera www. Odpowiedzi demona generowane są na podstawie rzeczywistego, aktualnego stanu bazy danych systemu.

 

Połączenie klienta do aplikacji odbywa się za pośrednictwem dowolnej przeglądarki www (Internet Explorer, Nastcape, Mozilla, Firefox, itd.). Czytelne i przejrzyste ekrany pokazują w odpowiedni sposób zalogowanym użytkownikom wybrany fragment systemu, np. składanie zamówienia, realizację przesunięć magazynowych, realizację kart pracy itp. Rodzaj i sposób wyświetlanych danych jest zawsze przedmiotem ustaleń.

 

Przykładowe rozwiązania wykorzystujące mechanizm dot4LN:

Moduł Samoobsługi pracowniczej

Istotą samoobsługi pracowniczej jest zapewnienie wszystkim pracownikom firmy dostępu do danych osobowych zawartych w bazach danych systemu ERP z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności uruchamiania klienta systemu ERP. „Seryjne” rozwiązanie zapewnia dostęp pracownika do następujących rejestrów:

 

 • rejestr absencji wprowadzonych do systemu,
 • podgląd stanu urlopów (urlop należny, wykorzystany, pozostały),
 • rejestr odczytów z modułu RCP i podgląd własnych wejść, wyjść oraz bilansu czasu pracy.

 

Moduł samoobsługi pracowniczej ma własny, niezależny system autoryzacji, za pomocą którego można na przykład umożliwić szeregowym pracownikom przegląd wyłącznie własnych danych, a przełożonym dostęp do określonych danych wszystkich podwładnych. Dodatkowo, moduł ten jest otwarty, tzn. łatwo można udostępniać kolejne sesje systemu ERP do podglądu przez pracowników.

 

Internetowa Karta Pracy

Internetowa karta pracy jest rozszerzeniem funkcjonalności modułu samoobsługi pracowniczej o możliwość wprowadzania wybranych kategorii danych do systemu ERP przez przeglądarkę internetową. W module tym osoby odpowiedzialne za raportowanie przebiegu pracy swoich podwładnych mają następujące możliwości:

 

 • wprowadzanie informacji o przepracowanych godzinach, w tym o godzinach produkcyjnych, nieprodukcyjnych i serwisowych z zasileniem tablicy rozliczenia godzin pracy w module produkcji systemu ERP,
 • wprowadzanie określonych rodzajów absencji pracowników,
 • wydruk zbiorczych zestawień czasu pracy i absencji dla każdego pracownika (potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych).

 

Sklep internetowy

W naszej ofercie znajduje się również sklep internetowy. Jest to rozwiązanie, którego główną zaletą jest pełna integracja z systemem ERP. Przykład takiego sklepu znajdziecie Państwo pod adresem sklep.wsip.com.pl . W sklepie internetowym dostępne są następujące funkcjonalności:

 

 • prezentacja produktów, przy czym część danych pochodzi z systemu ERP, a część spoza systemu ERP,
 • szybkie i efektywne wyszukiwanie,
 • struktura cen i rabatów tożsama ze zdefiniowaną w systemie ERP,
 • kontrola zadłużenia i blokad,
 • generowanie zleceń sprzedaży.

 

Oprócz „publicznego” sklepu internetowego dostępne są dedykowane rozwiązania przeznaczone dla odbiorców hurtowych, przedstawicieli handlowych i sklepów patronackich. Wersje te różnią się przede wszystkim zakresem danych o rozrachunkach i stanach magazynowych oraz planowanych transakcjach na zapasach, do których nie ma dostępu klient w „zwykłym” sklepie.

 

Zalety dot4LN:

 • możliwość korzystania za pośrednictwem sieci Internet z pełnej funkcjonalności systemu LN IV;
 • mechanizm transakcji (w pełni online), zmniejsza obciążenie systemu LN IV ze względu na umiejętność inteligentnego kolejkowania zapytań SQL wydawanych ze strony WWW;
 • pełne bezpieczeństwo dostępu, możliwość transmisji danych przy pomocy technologii SSL (HTTPS);
 • dostęp poprzez Internet do systemu Baan IV możliwy po uzyskaniu autoryzacji potwierdzonej loginem i hasłem;
 • dowolne konfigurowanie praw dostępu, niezależnie od uprawnień przyznanych w systemie LN IV lub zgodnie z tymi uprawnieniami;
 • dostęp do wskazanych sesji LN IV z możliwością dowolnej customizacji zakresu działania sesji przy dostępie do LN IV poprzez Internet niezależnie od istniejących sesji standardowych;
 • możliwość rozszerzenia funkcjonalności modułu „dot4LN” o inne moduły dostępne poprzez stronę WWW, takie jak wewnętrzna poczta elektroniczna pomiędzy użytkownikami korzystającymi z Internetu, kontrola przebiegu prac, wgląd w historię realizowanych zadań i inne;
 • kilkakrotnie tańsze i szybsze szkolenia użytkowników LN IV przy posługiwaniu się przygotowanymi sesjami LN IV poprzez Internet;
 • możliwość wykorzystania nieograniczonej mobilności aplikacji, co jest idealnym rozwiązaniem dla takich pracowników jak menedżerowie, przedstawiciele handlowi, sprzedawcy;
 • wydatnie zwiększona prędkość przebiegu niektórych operacji podczas korzystania z baz relacyjnych takich producentów jak Oracle, DB2, Informix ze względu na zgodność ze standardem SQL;
 • dowolny wygląd interfejsu użytkownika, możliwość dopasowania wyglądu do istniejącej już strony WWW, możliwość wzbogacenia wyglądu obfitą grafiką;
 • wiele jednoczesnych dostępów przez jeden interface dot4LN;
 • możliwość pracy z wieloma serwerami WWW.